Green Label — váš kľúč k zdravej pôde

Vyvinuli sme vlastnú značku Green Label, ktorá potvrdzuje ekologickú bezpečnosť výrobkov PhosAgro.


Obsah kadmia v našich hnojivách je nižší ako 5 mg/kg P2O5 (dokonca nižší, ako odporúča francúzska agentúra ANSES — 20 mg/kg P2O5), ktorý nie je kontaminačný pre pôdu a poskytuje zdravú úrodu a potravinové produkty.

Ťažké kovy, ako je kadmium, sú obzvlášť nebezpečné pre ľudí

V dôsledku používania hnojív obsahujúcich vysokú hladinu kadmia sa tento toxický prvok hromadí v pôde a prenáša sa z pôdy na ľudí prostredníctvom potravinového reťazca. Kadmium je obzvlášť nebezpečné pre ľudské zdravie.


Ťažké kovy ako kadmium sa zavádzajú do ľudského tela prostredníctvom potravín, ktoré obsahujú rastlinné zložky pestované pomocou hnojív s vysokým obsahom nebezpečných nečistôt.


Vysoké hladiny ťažkých kovov v ľudskom tele môžu viesť k vážnym nedostatkom imunitného systému a môžu tiež spôsobiť rakovinu.


Nežiaduce účinky kadmia a iných ťažkých kovov Potvrdzuje niekoľko štúdií

Francúzska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES)

Odborný záver týkajúci sa vystavenia kadmiu,

Francúzsko, 2019

Francúzska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) odporúča stanoviť limit obsahu kadmia v hnojivách na 20 mg/kg P2O5. Je to dôležité na zníženie miery akumulácie v pôde a ďalšieho prieniku do plodín a potravinových výrobkov.

Wageningen Univeristy & Research

Výskum vplyvu hladín kadmia v hnojivách na akumuláciu Cd v pôde a jeho príjmu potravinárskymi plodinami

Wageningen, 2018

Dlhodobé (100 rokov) výpočty pre EÚ-25 ukazujú, že obsah Cd v hnojivách P ovplyvňuje úrovne v pôde aj v plodinách. Akumulácia Cd v pôde pokračuje, ak obsah Cd v hnojivách P presahuje 20 mg/kg P2O5.

Nariadenia EÚ o obsahu kontaminantov v minerálnych hnojivách

48

Cd

112.41

2022
< 60 mg/kg P2O5
2026
< 40 mg/kg P2O5

S cieľom zabrániť znečisteniu európskej pôdy a ďalším nepriaznivým účinkom kadmia Európska únia zaviedla obmedzenia na hnojivá na báze fosfátov obsahujúce veľké množstvá ťažkých kovov. Obmedzenia nadobudnú účinnosť do roku 2022.

V tomto štádiu budú zakázané výrobky obsahujúce viac ako 60 mg kadmia /kg P2O5 a tento limit sa v budúcnosti zníži.

V súčasnosti takmer 40 % hnojív dodávaných do Európy obsahuje kadmium v množstvách, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako tento limit.

S cieľom informovať spotrebiteľov EÚ vypracovala aj pravidlá dobrovoľného označovania bezpečných hnojív s obsahom kadmia nižším ako 20 mg/kg P2O5. Okrem toho môžu spoločnosti používať svoje vlastné štítky. Spoločnosť PhosAgro už toto právo uplatnila a európska komisia už schválila našu ekologickú značku.

Environmentálna značka spoločnosti PhosAgro pre minerálne hnojivá bola vyvinutá v rámci EÚ a pokročila v rozhodnutiach o obmedzení hnojív s vyšším obsahom ťažkých kovov. Green Label je zárukou vysokej kvality vybraného produktu a obsahuje menej ako 5 mg kadmia na kg P2O5.

Environmentálna značka spoločnosti PhosAgro pre minerálne hnojivá bola vyvinutá v rámci EÚ a pokročila v rozhodnutiach o obmedzení hnojív s vyšším obsahom ťažkých kovov. Green Label je zárukou vysokej kvality vybraného produktu a obsahuje menej ako 5 mg kadmia na kg P2O5.

Chceme vám pomôcť identifikovať najzelenejší produkt, ktorý pomáha chrániť pôdu a poskytovať vysokokvalitnú úrodu na ďalšie spracovanie na potravinárske výrobky. Green Label vám pomôže: od hnojív až po finálne výrobky, naša environmentálna značka okamžite označí vysokokvalitné výrobky.