Ultra Gran

Ultra Gran N 46 granulovaná močovina

UltraGran je granulované hnojivo s obsahom amidového dusíka 46%, čo je najvyššia možná hodnota zo všetkých pevných dusíkatých hnojív. Dusík v amidovej forme (NH2) v pôde prechádza procesom hydrolýzy, ktorý ho transformuje na amónnu formu (NH4). Táto forma je zadržaná v pôdnom sorpčnom komplexe a časť sa prevádza (v procese nitrifikácie) na nitrátovú formu (NO3). To poskytuje rastlinám stály a rovnomerný prístup k tejto živine počas vegetačného obdobia.

Výhody

  • UltraGran je rovnomerný, stabilný a odolný granulát, vhodný na prepravu a skladovanie, ktorý zaisťuje rovnomernú aplikáciu so širokým rozsahom šírky rozmetania (až 36 metrov). Je kompatibilný so všetkými typmi rozmetadiel a je ideálny pre presné poľnohospodárstvo. Môže sa použiť samostatne na pôdu, na povrch alebo na list. Môže sa ľahko zmiešať s fosforečnanom amónnym a / alebo s draselnými hnojivami. Je to najbežnejšia forma dusíkatých hnojív, ktorá sa dnes používa na svete.

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Zloženie


Plodiny

  • Cukrová repa

  • Ozimné obilniny

  • Zemiaky

  • Repka olejná ozimná

  • Jarné obilniny