Ultra S

Ultra S NS 21-24 Síran amónny

Ultra S je granulované dusíkato-sírové hnojivo, ktoré obsahuje 21% dusíka (N) vo forme amónnej (NH4) a až 24% síry (S) vo forme síranu. Zložky obsiahnuté v tomto hnojive sú veľmi dobre rozpustné vo vode a sú okamžite dostupné rastlinám.

Výhody

  • V niektorých nepriaznivých klimatických podmienkach môže aplikácia celej dávky P a K určené pre hnojenie ozimín pred výsevom spôsobiť stratu fosforu alebo draslíka v dôsledku vyplavenia do hlbších vrstiev, a to najmä na ľahkých a okyslených pôdach alebo pôdach s malým sorpčným komplexom. Na jar má štartovací efekt - účinným uvoľňovaním zložiek obsiahnutých v granulách povzbudzuje rast rastlín, regeneruje ich po zime a stimuluje tvorbu koreňového systému, čo zaisťuje efektívnu absorpciu dusíka a využitie pôdnej vody po zime. Okrem toho prenesenie časti hnojenie fosforom a draslíkom z jesene na jar umožňuje poľnohospodári hospodárnejšie spravovať financie a čeliť negatívnym vplyvom pri vynechaní hnojenie na jeseň.

  • Ultra S je tiež vynikajúcim zdrojom síry, ktorá podporuje a riadi mnohé zo základných funkcií rastlín, vrátane syntézy bielkovín, zaisťujúcich vysokú kvalitu a vysoké výnosy.

  • Špeciálnou vlastnosťou Ultra S sú rovnomerné, stabilné a odolné granule, ktoré umožňujú rovnomernú a presnú aplikáciu v širokom rozmedzí šírky rozmetania. Produkt je možné zmiešať bezprostredne pred použitím s inými dusíkatými, fosforečnými a draselnými hnojivami.

Aplikácia

  • Ultra S je možné použiť ako pred sejbu, tak aj na povrch pre všetky plodiny. Obzvlášť sa odporúča pre plodiny, ktoré vyžadujú dobrý prísun síry, napríklad repka, obilniny, kukurica a zelenina.

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Zloženie


Plodiny

  • Cukrová repa

  • Ozimné obilniny

  • Zemiaky

  • Repka olejná ozimná

  • Jarné obilniny