UltraKali

UltraKali K(S Mg) 41 (15 6,5)

UltraKali je hnojivo s veľmi vysokou koncentráciou živín uzavretých v jednej granule: draslík, horčík, síra a sodík. Bol vyrobený z kombinácie draselnej soli so síranom horečnatým a sodným. Tieto zložky boli použité v pomeroch, ktoré umožňujú vyvážené uspokojenie výživových potrieb najnáročnejších rastlín počas vegetačného obdobia.

Výhody

 • Hnojivo sa odporúča na aplikáciu pred sejbou po zbere predplodiny. Je tiež možná aplikácia na povrch v technológii rozdelených dávok, na pôdy s malým sorpčným komplexom. Odporúča sa na použitie na plodinách odolných voči chloridom.

Aplikácia

 • Všetky zložky hnojiva sú úplne rozpustné vo vode, takže sú rýchlo a ľahko absorbované rastlinami. UltraKali chráni plodiny pred účinkami pôdneho sucha, umožňuje im racionálne narábať s vodou, zvyšuje mrazuvzdornosť a zvyšuje účinnosť absorpcie dusíka. To má pozitívny vplyv na množstvo výnosu a jeho kvalitu.

 • Okrúhly granulát UltraKali je medzi draselnými hnojivami jedinečný. Vyznačuje sa vysokou tvrdosťou, je stabilný a odolný pri preprave, skladovaní a rozmetaní. Vďaka tomu je hnojivo vhodné pre všetky typy rozmetadiel, je ideálne pre precízne hospodárenie, umožňuje rovnomerné rozmetanie v širokom rozmedzí pracovných šírok. Jedinečný je aj obsah sodíka vo forme síranu.

 • Zvyčajne je tento prvok v hnojivách prítomný vo forme chloridu (kamennej soli), ktorý nebezpečne zvyšuje slanosť pôdy.

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Plodiny

 • Cukrová repa

 • Trvalo trávne porasty

 • Kukurica

 • Ozimné obilniny

 • Zemiaky

 • Repka olejná ozimná

 • Jarné obilniny