Ultra5

Ultra5 NPK (S) 5-15-30 (12)

Granulované viaczložkové hnojivo s nízkym obsahom dusíka vyrobené z fosforečnanu amónneho v kombinácii s draselnou soľou. Je určený pre rastliny, ktoré vyžadujú veľké množstvo draslíka, ale odporúča sa tiež pre pôdy chudobné na tento prvok. Obsahuje tiež 12% síry (SO3).

Výhody

  • Ultra 5 sa vyznačuje vysokou koncentráciou ľahko prijateľného fosforu a draslíka. Zložky obsiahnuté v hnojive sa ľahko rozpúšťajú, vďaka čomu sú ľahko dostupné pre rastliny. Okrem toho sa počas sucha v pôde udržuje dostupnosť živín, vďaka čomu je rastlina odolná voči tomuto druhu stresu, a sú v našej klíme čoraz častejšie. Zvyšuje tiež mrazuvzdornosť plodín a účinnosť absorpcie dusíka.

Aplikácia

  • Toto hnojivo spĺňa podmienky na predsejbovú aplikáciu pre všetky ozimné a jarné rastliny. Odporúča sa najmä pre plodiny ako: repka olejná, cukrová repa, kukurica a pasienky. Ultra 5 poskytuje dobré výsledky pri jarnej aplikácii na ozimné rastliny a v technológii rozdelenia dávok, čo je dôležité na pôdach s nízkym sorpčným komplexom.

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Plodiny

  • Cukrová repa

  • Trvalo trávne porasty

  • Kukurica

  • Ozimné obilniny

  • Zemiaky

  • Repka olejná ozimná

  • Jarné obilniny