Ultra15

Ultra15 NPK (S) 15-15-15 (27)

NPK hnojivo s vyváženým podielom živín. Je určený na aplikáciu pred sejbou aj na povrch, bez nutnosti zapravenia do pôdy. Dusík vo forme amónnej, fosfor, draslík a síra (vo forme síranov) obsiahnuté v tomto hnojive sú vysoko rozpustné vo vode. Ultra 15 je vynikajúcim zdrojom prvkov pre rastliny.

Výhody

  • Vďaka obsahu veľkého množstva ľahko dostupnej síry (27,5% SO3) sa toto hnojivo odporúča pre rastliny so zvýšenými požiadavkami na túto zložku (olejniny, kukurica a zemiaky).

Aplikácia

  • V niektorých nepriaznivých klimatických podmienkach môže aplikácia celej dávky P a K určené pre hnojenie ozimín pred výsevom spôsobiť stratu fosforu alebo draslíka v dôsledku vyplavenia do hlbších vrstiev, a to najmä na ľahkých a okyslených pôdach alebo pôdach s malým sorpčným komplexom. Na jar má štartovací efekt - účinným uvoľňovaním zložiek obsiahnutých v granulách povzbudzuje rast rastlín, regeneruje ich po zime a stimuluje tvorbu koreňového systému, čo zaisťuje efektívnu absorpciu dusíka a využitie pôdnej vody po zime. Okrem toho prenesenie časti hnojenie fosforom a draslíkom z jesene na jar umožňuje poľnohospodári hospodárnejšie spravovať financie a čeliť negatívnym vplyvom pri vynechaní hnojenie na jeseň.

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Plodiny

  • Cukrová repa

  • Trvalo trávne porasty

  • Kukurica

  • Ozimné obilniny

  • Zemiaky

  • Repka olejná ozimná

  • Jarné obilniny