Ultra8

Ultra8 NPK (S) 8-20-30 (5)

Viaczložkové granulované hnojivo vyrobené z fosforečnanov, monoamónneho a diamónneho, veľmi vysokej čistoty a z draselnej soli. Zahŕňa tiež síru vo forme síranu (5% SO3).

Výhody

  • Všetky zložky Ultra 8 sú veľmi dobre rozpustné vo vode a sú ľahko dostupné pre rastliny. Amónny dusík z tohto hnojiva je rovnako ako iné živiny silne sorbovaný, a preto je zadržiavaný pôdou.

  • Prijímanie tejto formy dusíka zvyšuje absorpciu fosforu, čo významne zlepšuje nutričný stav plodín. Vďaka dokonalému zloženiu zložiek, veľmi dobrým chemickým vlastnostiam a vysokej kvalite granúl je Ultra 8 jedným z najvyhľadávanejších a najefektívnejších hnojív na našom trhu.

Aplikácia

  • Podiel N, P a K zaraďuje toto hnojivo do skupiny predsejbových hnojív, najmä pre oziminy, ale jeho použitie pre jarné plodiny tiež poskytuje veľmi dobré výsledky. Je tiež možná povrchová aplikácia. Ultra 8 výrazne zlepšuje zakorenenie rastlín, umožňuje ich správny vývoj a zvyšuje mrazuvzdornosť a odolnosť proti suchu. Vďaka tomu dosahujeme dobré kvitnutie, rovnomerné dozrievanie, vynikajúcu kvalitu a vysoký výnos.

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Plodiny

  • Cukrová repa

  • Trvalo trávne porasty

  • Kukurica

  • Ozimné obilniny

  • Zemiaky

  • Repka olejná ozimná

  • Jarné obilniny