Ultra10

Ultra10 NPK (S) 10-26-26

Trojzložkové hnojivo s veľmi vysokou celkovou koncentráciou dusíka, fosforu a draslíka. Obsahuje celkovo 62% týchto prvkov, vrátane 10% amoniakálneho dusíka. Ultra 10 tiež obsahuje síru vo forme síranu (4% SO3).

Výhody

  • Ultra 10 má veľmi dobré fyzikálno-chemické vlastnosti, čo umožňuje jeho široké a univerzálne použitie. Odporúča sa na predsejbové hnojenie všetkých druhov rastlín, najmä tých, ktoré sa pestujú na pôdach kde je fosfor nižší ako draslík. Veľmi dobré výsledky sa dosiahnu, ak sa použije na počiatočné hnojenie kukurice (prihnojovanie pod pätu).

Aplikácia

  • Ultra 10 má veľmi dobré fyzikálno-chemické vlastnosti, čo umožňuje jeho široké a univerzálne použitie. Odporúča sa na predsejbové hnojenie všetkých druhov rastlín, najmä tých, ktoré sa pestujú na pôdach bohatých na fosfor nižší ako draslík. Veľmi dobré výsledky sa dosiahnu, ak sa použije na počiatočné hnojenie kukurice (súčasne so sejbou semien).

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Plodiny

  • Cukrová repa

  • Trvalo trávne porasty

  • Kukurica

  • Ozimné obilniny

  • Zemiaky

  • Repka olejná ozimná

  • Jarné obilniny