UltraDAP

UltraDAP NP(S) 18-46(7)

Dvojzložkové hnojivo s dusíkom a fosforom sa vyrába podobne ako UltraMAP z amoniaku a veľmi čistej kyseliny fosforečnej. Obsahuje 18% dusíka (N) v amónnej forme a 46% fosforu (P2O5) vo forme fosforečnanu amónneho. V takejto kombinácii sú tieto zložky efektívne prijímané od začiatku rastu rastlín. Fosfor prítomný v ňom sa vyznačuje veľmi dobrou dostupnosťou (asi 95% je rozpustených vo vode). UltraDAP dodáva aj síru vo forme vo vode rozpustných síranových iónov.

Výhody

  • UltraDAP je hnojivo s rovnomernou granuláciou, ktoré zaručuje rovnomerné rozmetanie, odporúčané na predsejbové hnojenie všetkých plodín a trávnych porastov. Môže sa zmiešať s dusíkatými hnojivami bezprostredne pred sejbou a kedykoľvek s draselnou soľou a síranom draselným.

Aplikácia

  • UltraDAP sa odporúča zvlášť na použitie v súčinnosti s výsevom osiva kukurice (štartovacie hnojenie, používa sa pri sejbe s priamou aplikáciou umožňujúcou umiestnenie granúl hnojiva asi 5 cm pod osivové lôžko a súčasne asi 5 cm od riadku).

Technické údaje

Balenie Big Bag 500
Farba Žiadna farba

Plodiny

  • Cukrová repa

  • Trvalo trávne porasty

  • Kukurica

  • Ozimné obilniny

  • Zemiaky

  • Repka olejná ozimná

  • Jarné obilniny